Vtipy: Jeptišky

Farář a jeptiška

Sedí na vlakovém nádraží farář s jeptiškou, která má ruku v sádře. Farář se jí ptá: \”Co se vám stalo, sestro?\” \”Ale, uklouzla jsem ve vaně.\” Opodál sedící bezdomovec se ptá svého souseda: \”Ty vole, co je to ta vana?\” \”Vim já? Copak jsem katolík?\”

Jeptiška v taxíku

Jede jeptiška taxíkem a zpozoruje, že si ji taxikář neustále
prohlíží ve zpětném zrcátku.
Ptá se ho tedy: \”Proč na mě neustále hledíš, synu? Máš něco na
srdci?\”
Ale… mám, ale to se nehodí říkat,\” povzdychne si taxikář.
\”Synu, mně můžeš říci cokoli, jsem v řádu již dlouho a lecčemus jsem
zvyklá,\” povzbudí jej jeptiška.
\”Nu,sestro, již od dětství mám tajné přáni, aby mi ho jeptiška
vykouřila,\”svěří se taxikář.
\”Tvoje přání se ti můze splnit, ale musíš ty splňovat dvě podmínky,\”
odvětí jeptiška.
\”A jaké, sestro?\” zvědavě se ptá taxikář.
\”Musíš být svobodný a katolík,\” na to jeptiška.
\”No, ale já obě podmínky splňuju!\” zaraduje se taxikář.
\”Tak někde v klidu zastav,\” poradí mu jeptiška.
Taxikář zastaví na opuštěném místě a jeptiška se dá do kouření. V
tom si všimne, že taxikář brečí.\”Co se stalo, synu? Proč pláčeš?\”
\”Víte, sestro, já jsem vám lhal. Já jsem Žid a ženatej…\”
Nic si z toho nedělej, synu. Já jsem Milan a jedu na karneval…\”